Back

Nieuwbouw en verbouwing gebouw 130/135 Brightlands Campus te Geleen

 

In opdracht van Spie Elsloo de werkvoorbereiding van het project uitgevoerd. Het betrof een te renoveren gebouw (geb. 130) en een nieuwbouw (geb. 135) met een totaal budget voor de e-installatie van ruim 1 miljoen euro. Gebouw 130 bestaat uit 3 delen een kantoor vleugel van 4  verdiepingen, een vleugel met laboratorium die 3 bouwlagen beslaan en een fabriekshal van 2 bouwlagen. Gebouw 135 is een nieuwe proeffabriek. Solution heeft hier de gehele detailplanning, het tekenwerk, de materiaal bestellingen en instructies richting medewerkers voor zijn rekening genomen. Verder was Solution samen met de projectleider van Spie aanwezig op de bouwvergaderingen en werkbesprekingen om samen de wensen en eisen van de opdrachtgever uit te voeren c.q. te laten uitvoeren. Grootste technische uitdaging was om de bestaande HVK installatie die gevoed wordt door drie trafo‚Äôs van elk 1,5 Megawatt, tr reviseren en uit te breiden met een nieuw veld van 800Amp t.b.v. een nieuwe machine in Hal 135.

 

Alle tekeningen zijn gemaakt in Autocad.

Elektro Technisch Engineerings- en servicebureau Uw adres voor elektro technisch advies, tekenwerk en specialistische werkzaamheden. Disclaimer